De inschrijving voor de zesde lipoedeemdag is geopend!

Varodem

Varitex

 

www.lipoedeemdag.com Lipoedeemdag Voorwaarden
  • Inschrijving geschiedt via het inschrijfformulier op deze website, het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld.
  • Per inschrijving kan zich slechts één deelnemer inschrijven.
  • Het maximum deelnemers is 175 in volgorde van betalingsontvangst.
  • Bij annulering voor 21 mei 2017 worden € 10 administratiekosten in rekening gebracht. Na 21 mei 2017 bent u het volledige bedrag verschuldigd. U kunt wel iemand anders in uw plaats laten deelnemen.
  • Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat, adres: Stichting Nederlandse Lipoedeemdag, Scheelenstraat 139, 6369 VV Simpelveld.
  • Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de registratie van de Lipoedeemdag en niet verstrekt aan derden.
  • De Stichting Nederlandse Lipoedeemdag is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal van goederen tijdens de Lipoedeemdag.

 
pdfmagazines.me